Banner
STRONA GŁÓWNA
POCZĄTKI DRUKU
DE BRY i MERIANOWIE
DIDOTOWIE
ELZEWIROWIE
ESTIENNE'OWIE
GIUNTOWIE
MANUCJUSZE
PIOTRKOWCZYKOWIE
PLANTINOWIE
SIEBENEICHEROWIE
SZARFFENBERGOWIE
ŹRÓDŁA
MAPA SERWISU
ANGLIA FRANCJA NIDERLANDY NIEMCY POLSKA WŁOCHY
Najważniejsze dzieła rodziny Szarffenbergów

  • brewiarz Breviarium Cracoviense - wspólne dzieło Jana Hallera, Marka Szarffenberga i Hieronima Wietora (1524)

  • Biblia Szarffenberga, wydana w 1561 roku (inaczej Biblia Lopolity, zwana tak od nazwiska tłumacza i redaktora - Jana Kasprowicza Nycza ze Lwowa)

  • druki urzędowe, m.in. zebrane przez Herburta Statuty i przywileje koronne (1570)

  • Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego (jest to pierwszy druk noszący warszawski adres wydawniczy)

  • polskie kalendarze

  • powieść Grizella

  • herbarz śląski - Das schlesische Wappenbuch (1578) - wymienia 728 rodzin śląskich, których herby oddane są w pięknych drzeworytach