Banner
STRONA GŁÓWNA
POCZĄTKI DRUKU
DE BRY i MERIANOWIE
DIDOTOWIE
ELZEWIROWIE
ESTIENNE'OWIE
GIUNTOWIE
MANUCJUSZE
PIOTRKOWCZYKOWIE
PLANTINOWIE
SIEBENEICHEROWIE
SZARFFENBERGOWIE
ŹRÓDŁA
MAPA SERWISU
ANGLIA FRANCJA NIDERLANDY NIEMCY POLSKA WŁOCHY
Źródła do historii drukarstwa

Osobom poszukujących informacji o rozwoju drukarstwa oraz słynnych rodach drukarskich, polecamy (oprócz naszego serwisu) następujące źródła:

Książki:

 • Golka, B., Kafel, M., Kłos, Z. Z dziejów drukarstwa polskiego. Warszawa, 1957.

 • Muszkowski, J. Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej. Warszawa, 1948.

 • Szwejkowska, H. Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny. Wrocław, 1975.
 • Encyklopedie, słowniki, katalogi:

 • Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971.

 • Hałaciński, K., Piekarski, K. Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców : zbiór podobizn. Kraków, 1926-1929.

 • Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa, 1972.
 • Internet:

 • Encyklopedia PWN. Drukarstwo.

 • Moje Książki. Historia książki.

 • Muzeum Drukarstwa.

 • Portal wiedzy. Wiem. Drukarstwo.

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wirtualna Historia Książki i Bibliotek. Oficyny XVIII wieku.


 • ***Informacje zawarte w serwisie zostały opracowane głównie na podstawie pozycji Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny H. Szwejkowskiej. Ilustracje pochodzą z w/w pozycji oraz z internetu.