Banner
STRONA GŁÓWNA
POCZĄTKI DRUKU
DE BRY i MERIANOWIE
DIDOTOWIE
ELZEWIROWIE
ESTIENNE'OWIE
GIUNTOWIE
MANUCJUSZE
PIOTRKOWCZYKOWIE
PLANTINOWIE
SIEBENEICHEROWIE
SZARFFENBERGOWIE
ŹRÓDŁA
MAPA SERWISU
ANGLIA FRANCJA NIDERLANDY NIEMCY POLSKA WŁOCHY
Początki drukarstwa

Dzisiejsza nauka przyznaje Janowi Gutenbergowi z Moguncji zasługę wynalazku druku. Życiorys Gutenberga, zagadnienie wynalazku i dzieje warsztatu drukarza odtwarzamy na podstawie źródeł, na ogół bardzo fragmentarycznych. Do pierwszej grupy można zaliczyć urzędowe dokumenty i akta archiwalne, m. in. akta procesów sądowych. Drugą grupę stanowią wytwory warsztatu mistrza, jednak nie są one tak wiarygodne, jak dokumenty urzędowe, ponieważ na żadnym druku Gutenberg nie umieścił swojego nazwiska. Trzeci typ dokumentów to materiały archiwalne, nie będące aktami urzędowymi, m. in.: listy, kroniki, kolofony druków, pochwała sztuki drukarskiej wyrażana w wierszach i prozie.

Życie i działalność Jana Gutenberga

Druki warsztatu Jana Gutenberga

Ilustracje