Banner
STRONA GŁÓWNA
POCZĄTKI DRUKU
DE BRY i MERIANOWIE
DIDOTOWIE
ELZEWIROWIE
ESTIENNE'OWIE
GIUNTOWIE
MANUCJUSZE
PIOTRKOWCZYKOWIE
PLANTINOWIE
SIEBENEICHEROWIE
SZARFFENBERGOWIE
ŹRÓDŁA
MAPA SERWISU
ANGLIA FRANCJA NIDERLANDY NIEMCY POLSKA WŁOCHY
Rodzina Siebeneicherów

Siebeneicherowie (Sybeneycher, Zybenaicher) to dosyć liczna, ale mniej znana rodzina drukarzy i księgarzy krakowskich. Pochodziła ze Śląska, z Lubomierza, i była spokrewniona z Szarffenbergami.

Mateusz Siebeneicher (zm. 1582), poślubiwszy Elżbietę, wdowę po Hieronimie Szarffenbergerze, został w 1557 roku właścicielem bogato rozbudowanej oficyny Szarffenbergowskiej, składającej się z papierni, drukarni i księgarni. Stał się bogatym drukarzem. Działalność Siebeneichera trwała przeszło dwadzieścia lat. Jego sygnet drukarski przedstawiał strzelistą kolumnę lub berło (oświaty) otoczone zlatującymi się doń ptakami.

Kierownictwo oficyny przejął w 1584 roku najstarszy syn Mateusza, Jakub Siebeneicher. Jego druki, reprezentujące program obozu katolickiego, nie odznaczają się wysokim poziomem technicznym. Jakub zmarł w 1604 roku, a jego warsztat istniał jeszcze przez kilkanaście lat - w XVII stuleciu pod firmą wdowy Anny, a następnie jego dziedziców.